top of page
fredrik-ohlander-Tp6p-Eiy2Bo-unsplash.jpg

TJENESTER

Norge er avhengig av sikker og effektiv forsyning av elektrisitet. Klimaendringer øker risikoen for trefall og dermed også strømbrudd. Derfor skjerpes kravene til fortløpende rapportering og dokumentasjon av skogrydding i nærhet av kraftnettet. Nettskog tar på seg totalansvaret for skogrydding for flere nettselskaper og vår kompetanse og teknologi gir effektiv administrasjon, god oppfølging og lavere kostnader.

Vår forretningsidé er å utvikle og levere tjenester for optimal skogrydding i el-nettet. Målet er økt sikkerhet og lavere kostnader for nettselskapene.

Last ned produktark totalforvaltning

Ryddeplaner

 

Status og plan for ryddebehovet under lavspent- og høyspentnettet og jernbane. Datainnsamling ved feltarbeid, eller fjernmåling basert på bilder eller laserdata. Planene gir bedre oversikt, økt sikkerhet og lavere kostnader. Dette oppnås gjennom bedre anbudsgrunnlag, enklere administrasjon, oversikt over utsatte trær og optimalisering av tidspunktene for rydding

Kartløsninger

 

Vi leverer online- og apptilgjengelige kartløsninger til entreprenør og netteier der man kan oppdatere og følge status på hogst, få innsyn i grunneieravtaler og annen dokumentasjon.

skog.jpg

Verdsetting og grunneieravtaler

Vi kan taksere skog og areal i forbindelse med rydding, utvidelse eller utbygging av kraftlinjer, vegprosjekter, jernbane mv.. Vi beregner erstatning, varsler grunneiere og inngår avtaler.

Risikoanalyser og breddehogst

 

Linjebefaringer med drone og til fots. Kartlegging av farlige trær, stolpekontroll, koordinatfesting og teknisk inspeksjon. Risikoanalyser, vurdering av behov for sikringshogst og gjennomføring av breddehogst utenfor klausulert ryddebredde.

Last ned produktark tresikre linjer

linjer.jpg
bottom of page