top of page
gruppebilde_alle.jpg

OM OSS

Nettskog AS er et aksjeselskap med 12 ansatte som har spesialisert seg på kart- og konsulenttjenester knyttet til vegetasjon i infranettet. Vi leverer ryddeplaner og arbeider med planlegging av rydding, kontrahering av entreprenører, varsling, verdsetting og grunneieravtaler. Nettskog ble etablert i 2007 og eies av tre ansatte.

Kontakt

Våre ansatte

Vi er et dedikert lag med ansatte som har mye erfaring med bakgrunn fra skogfag og naturforvaltning.

erik_t.jpg

Arbeider med forretningsutvikling, salg og prosjektledelse, verdsetting, strategier for skogrydding og risiko-analyser mv. Skogbrukskandidat (92) og Dr. Scient (98) fra NMBU, Ås og Ms. Sc fra University of Wisconsin-Madison. Yrkeserfaring fra Skogforsk, Statskog SF, Prevista AS og UMB. 

Daglig leder

Erik Trømborg

Telefon: 900 41 478

E-post: erik@nettskog.no

per_olav.jpg

Arbeider med verdsetting og grunneieravtaler, strategier for skogrydding, totalforvaltning av linjerydding, salg og prosjektledelse. Skogbrukskandidat (92) fra NMBU, Ås. Yrkeserfaring fra egen virksomhet, fagtidsskriftet Norsk Skogbruk og Prevista AS.

Rådgiver/prosjektleder

Per Olav Fladset

rune.jpg

Koordinerer bedriftens bruk av geografiske data/GIS, i tråd med kundens ønsker og behov. Bygg- og anleggsingeniør (86) fra HIO. Tilleggskurs i GIS ved UMB (93) Yrkeserfaring innen kartlegging/GIS fra Landsingeniøren-Færøyene, Akershus Nett, Statskog Ressursdata og Prevista AS.

GIS koordinator

Rune Forsberg

Telefon: 482 20 506

E-post: rune@nettskog.no

tord.jpg

Arbeider med prosjektledelse, kartlegging og skoginventering, risiko-analyser mv. Skogbrukskandidat (90) og Dr. Scient (02) fra NMBU, Ås. Yrkeserfaring fra NMBU, Statskog SF, Prevista as, Blom Geomatics og Landbruksdirektoratet. 

Seniorrådgiver/prosjektleder

Tord Aasland

kaja.jpg

Arbeider med administrasjon av skogrydding, grunneierkontakt og miljøregistreringer. Skogbrukskandidat (2021) fra NMBU, Ås. og kjemiingeniør fra B. Sc fra NTNU (2019). Yrkeserfaring fra Skogbrand og Nortømmer (deltid). 

Skogkonsulent

Kaja Skarnord

Telefon: 454 86 493

E-post: kaja@nettskog.no

torjus.jpg

Arbeider med administrasjon av skogrydding, grunneieravtaler og oppfølging av entreprenører. Bachelor i skogfag fra NMBU, Ås (2021). Arbeidserfaring fra skogsarbeid og Glencore Nikkelverk AS.

Skogkonsulent

Torjus Birkeland

anders.jpg

Arbeider med kart og grunneieravtaler, ryddeplaner og kartlegging av miljøkvaliteter. Mastergrad i økologi og naturforvarvalning fra NMBU, Ås (2021).

Skogkonsulent

Anders Belle Johansen

erik_i.jpg

Arbeider med kart og grunneieravtaler, ryddeplaner, kartlegging av miljøkvaliteter og markedsføring. Mastergrad i skogfag fra NMBU, Ås (2020).

Skogkonsulent

Erik Armand Iversen

axel.jpg

Arbeider med kart og grunneieravtaler og ryddeplaner. Mastergrad i økologi og naturforvarvalning fra NMBU, Ås (2023).

Skogkonsulent

Axel Brevig-Edfeldt

Telefon: 924 29 593

E-post: axel@nettskog.no

bottom of page