top of page
fredrik-ohlander-Tp6p-Eiy2Bo-unsplash.jpg

SKOGRYDDING

Skogrydding utføres for å sikre at vegetasjon holder tilstrekkelig avstand til strømførende ledninger, for å opprettholde sikker strømforsyning, samt ivareta hensynet til personsikkerhet.

Skogryddingen blir utført etter gjeldende standard og forskrift, som bl.a. beskriver minsteavstand til ledning o.l. (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg). Arbeidet skal utføres så skånsomt som mulig, men samtidig på en slik måte at krav og forskrift innfris og uten unødig ressursbruk.

Ved å trykke på lenkene nedenfor kan du som grunneier se informasjon om skog- og ettervekstrydding i ditt område.

bottom of page