top of page
fredrik-ohlander-Tp6p-Eiy2Bo-unsplash.jpg

PÅGÅENDE OPPDRAG

Et utvalg av prosjekter vi er involvert i 2024.

Arva

 

Nettskog har i en årrekke levert ryddeplaner og erstatningsberegninger i forbindelse med utvidede rettigheter på privat grunn. Etter sammenslåingen med Nordlandsnett leverer vi nå de samme tjenestene for Arva i Nordland og Troms. I 2023 jobber vi med Beiarn, Bodø, Lyngen, Rødøy, Saltdal og Tromsø kommune.

Bane NOR

 

Vi bistår Bane NOR med utarbeidelse av ryddeplaner, grunneierkontakt, varsling, oppfølging av rydde- og hogstprosjekter, og andre skogfaglige oppdrag.

jernbane.jpg

Fagne

 

Fagne AS (tidligere Haugaland Kraft) drifter strømnettet i 18 kommuner. Vi har de siste årene utarbeidet flere ryddeplaner for Fagne. I 2023 skal andre halvdel av en heldekkende ryddeplan for distribusjonsnettet gjøres klar. Samtlige berørte grunneiere varsles med informasjonsbrev og tilhørende eiendomskart som viser hva som skal ryddes for vegetasjon.

kraftlinje_2.jpg

REFERANSER

Oversikten viser et utvalg av avsluttede prosjekter. Ta kontakt for nærmere informasjon og aktuelle referansepersoner hos kunder eller samarbeidspartnere.

bane_nor_test.png

Kart- og konsulentbistand til Bane NOR SF:
Byggeledelse inkludert grunneierkontakt, hogstavtaler, verdsetting og oppfølging av entreprenører  i forbindelse med skogrydding langs jernbanenettet.

telenor_test.png

Totalforvaltning skog for Telenor AS:
Ryddeplaner, planlegging, varsling, kontrahering av entreprenører, grunneierkontakt og oppfølging av skogrydding.

arva.png

Arva AS:
Ryddeplaner og skogoversikter for regional- og fordelingsnettet til Arva AS. Administrasjon av skogrydding i lavspent- og høyspentnettet siden 2012.

statskog_test.png

 

Statskog SF:
Bistand med verdsetting av eiendommer i forbindelse med salg og barskogvern. Skogfaglig konsulentbistand.

noranett.png

Skogrydding Noranett AS:
Ryddeplaner for lav- og høyspentnettet, administrasjon av skogrydding.

fagne.png

 

Konsulentbistand Fagne AS:
Skogstrategi, ryddeplaner og rådgiving for skogrydding.

glitre_energi.png

Glitre Energi AS:
Skogfaglig bistand og risikovurderinger.

bottom of page