top of page

REFERANSER

Oversikten viser et utvalg av avsluttede prosjekter. Ta kontakt for nærmere informasjon og aktuelle referansepersoner hos kunder eller samarbeidspartnere.

bane_nor_test.png

Kart- og konsulentbistand til Bane NOR SF:
Byggeledelse inkludert grunneierkontakt,  hogstavtaler, verdsetting og oppfølging av entreprenører  i forbindelse med skogrydding langs jernbanenettet.

telenor_test.png

Totalforvaltning skog for Telenor AS:
Ryddeplaner, planlegging, varsling, kontrahering av entreprenører, grunneierkontakt og oppfølging av skogrydding.

troms_kraft_test.png

Troms Kraft AS:
Ryddeplaner og skogoversikter for regional- og fordelingsnettet til Troms Kraft Nett as. Administrasjon av skogryddinga i lavspent- og høyspentnettet fom 2012.

statskog_test.png

 

Statskog SF:
Bistand med verdsetting av eiendommer i forbindelse med salg og barskogvern. Skogfaglig konsulentbistand.

halogaland.png

Skogrydding Hålogland Kraft AS:
Ryddeplaner for lavspent og høyspentnettet, administrasjon av skogryddinga.

haugaland_kraft_test.png

 

Konsulentbistand Haugaland Kraft AS:
Skogstrategi, ryddeplaner og rådgiving for skogrydding.

nye_veier_test.png

 

Skogtaksering/verdsetting for Nye Veier AS:
Skogtaksering og verdsetting i forbindelse med E39 Kristiansand og vestover.

statnett.png

Konsulentbistand til Statnett SF:
Taksering og verdiberegninger i forbindelse med etablering og utvidelser at kraftgater.

lnett.png

 

Taksering og verdsetting for Lnett AS:
Taksering og verdiberegninger i forbindelse med etablering og utvidelser at kraftgater.

norgesnett.png

Ryddeplaner og totalforvaltning for Norgesnett as
Leveranse av ryddeplaner for distribusjons- og fordelingsnettet. Totalforvaltning skog. Tidligere oppdrag for Energi1, Fredrikstad Energi Nett as og Askøy Energi AS.

agder_energi.png

Agder Energi AS:
Prosjektledelse, kartlegging, GIS og oppfølging av skogrydding og mer tresikre linjer.

bottom of page