top of page

Totalansvar for skogrydding

Nettskog tar på seg ansvaret for skogrydding for flere selskaper på kortere eller lengre kontrakter. Varsling av grunneiere, kontrahering av entreprenører, distribusjon av kart til entreprenør, byggeledelse, grunneierkontakt og rapportering til oppdragsgiver. Nettskog’s kompetanse og teknologi gir effektiv administrasjon, god oppfølging av entreprenører og lavere kostnader for nettselskaper og jernbane.

  • Planlegging og budsjettering i samarbeid med netteier

  • Utarbeidelse av forespørsler og innkjøp av skogryddingstjenester

  • Grunneierkontakt

  • Løpende oppfølgning og rapportering av rydding

Ved hjelp av innsamling, analyse og effektiv bruk av skoglige data knyttet til el-nettet og jernbane har Nettskog effektive arbeidsrutiner for totalforvalting. Innkjøp av skogryddingsvirksomheten frigjør administrative ressurser, profesjonaliserer arbeidet og gir lavere kostnader og bedre forsyningssikkerhet for eier.

bottom of page